Kim jesteśmy

Mając na uwadze konieczność integracji środowiska skupiającego członków organów statutowych spółek prawa handlowego oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych osobach prawnych będących odpowiedzialnymi za rozwój, a także innych osób fizycznych, które akceptują cele i zasady Stowarzyszenia oraz swoją dotychczasową postawą dają rękojmię realizacji celów i zasad Stowarzyszenia, założyciele uczestniczący w obradach postanowili założyć stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania stowarzyszenia określa Statut Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym 
i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
a siedzibą miasto Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celi statutowych może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104 ze zm.), oraz statutu. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym lub podobnym zakresie działania.


Zarząd


   
Zofia Nachiło-Morbiato - Prezes Zarządu

Historyk sztuki z długoletnim doświadczeniem menedżerskim w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarzadzania logistyką i łańcuchem dostaw , w międzynarodowej korporacji AGD. Od 2007 roku w branży retail, pełni funkcje business development managera firmy Venezia, odpowiadając za rozwój marek Venezia i Unisono. 
Podyplomowe studia z zarządzania i marketingu. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. 

Agnieszka Rozborska - v-ce Prezes Zarządu

Super-Pharm Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju.  Od 2007 roku odpowiedzialna za rozwój i  inwestycje  sieci Super - Pharm Apteka. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Licencjonowany Pośrednik oraz  Zarządca Nieruchomości. Od 20 lat związana z rynkiem nieruchomości zdobywając doświadczenia po stronie developerów oraz zarządców nieruchomości w firmach międzynarodowych:  Inter Ikea Centre Polska (m.in. Bielany Wocław, Matarnia Gdańsk, Janki Warszawa, Domoteka Warszawa, PH Targówek Warszawa) oraz Steen & Strom Polska (CH Reduta, Targówek Warszawa). Odpowiedzialna za prowadzenie inwestycji związanych z uruchamianiem centrów handlowych oraz za zarządzanie całym portfolio nieruchomości.    
   Katarzyna Dąbrowska - Sekretarz

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie, posiada licencje pośrednika i zarządcy  nieruchomości.  Od 2004 r. związana z firmą Douglas Polska 
Sp. z o.o, od 2008 roku odpowiedzialna za rozwój marki na terenie Polski.
           
Marek Multan - Członek Komisji Rewizyjnej

Licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości, jest absolwentem Uniwersytetu Illionois, gdzie uzyskał tytuł MBA, a także Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej, studiował inżynierię lądową na Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej Brytanii. Pracę rozpoczynał jako konsultant w Price Waterhouse, potem pracował w dziale Corporate Finance KPMG. Kierował funduszem inwestycyjnym (7 NFI) jako wiceprezes, następnie kierował firmą informatyczną i finansami stacji telewizyjnej. Pełnił funkcję doradcy ekonomicznego Premiera RP, kierował finansami w Zepter Polska, zarządzał spółkami sprzedaży hurtowej i detalicznej branży spożywczej w PKM Duda, w latach 2008-2010 współ kierował, jako wiceprezes ds. finansowych, spółką notowaną na GPW prowadzącą detaliczną sprzedaż sprzętu komputerowego. 2011 doradzał funduszom VC w procesach M&A. Od sierpnia 2011 pracuje w giełdowej spółce Arcus SA jako Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu. Jest członkiem komisji rewizyjnych w British Alumni Society i Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik.   


Tomasz Bączyk - Członek Komisji Rewizyjnej 

.


   


© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.