Korzyści z członkostwa


  1. Pozyskiwanie wiedzy o rynku
  2. Reprezentację firmy przez Stowarzyszenie 
    w kontaktach z Wynajmującymi
  3. Wymianę doświadczeń
  4. Uzyskanie wsparcia dla ochrony praw 
    w zakresie zawieranych umów najmu 


Składki 


Wysokość składki dla członka wspierającego 3.600,- zł rocznie


nr konta: Alior Bank 

45 2490 0005 0000 4500 6561 5412Wysokość składki dla członka zwyczajnego 1.800,- zł rocznie

nr konta: Alior Bank 

45 2490 0005 0000 4500 6561 5412 


© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.