III Seminarium kwiecień 2015

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych  zorganizowało w dniu 22 kwietnia 2015 r kolejne, przeznaczone wyłącznie dla najemców

III Seminarium pod tytułem:

CZY KOSZTY TECHNICZNE NAJEMCÓW  W CENTRACH  HANDLOWYCH MOGĄ BYĆ NIŻSZE ? 

Spotkanie dotyczyło problematyki kosztów inwestycji i bieżącego utrzymania sklepów.
Punktem wyjścia programu seminarium był Kodeks Najlepszych Praktyk w Umowach Najmu (opracowanie najemców). 

W czasie Seminarium prezentacje prowadzili specjaliści z naszego grona, których osiągniecia  cieszą się szczególnych uznaniem, 
a także cenieni i doświadczeni przedstawiciele firm, świadczących dla nas usługi.

Spotkanie - wyłącznie w gronie najemców, było wyjątkową okazją swobodnej wymiany doświadczeń oraz dało możliwość poznania najlepszych rozwiązań sprawdzonych w praktyce.

Dziękujemy Prelegentom i Uczestnikom,
Zarząd PSNPH


więcej...


II Seminarium marzec 2014


więcej...


I Seminarium czerwiec 2013

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych zorganizowało- wyłącznie dla najemców seminarium pod tytułem:

„JAK SKUTECZNIE EGZEKWOWAĆ SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE
Z UMOWY NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH” 


Od kilkunastu lat w Polsce rozwija się rynek centrów handlowych, a wraz z nim następuje rozwój sieci sklepów (najemców).

  • Czy relacje miedzy wynajmującym/zarządcą centrum 
    handlowego, a najemcą są w równowadze?
  • Czy najemcy korzystają w pełni ze swoich praw wynikających 
    z umów najmu w centrach handlowych?
  • Jak takie prawa zagwarantować w umowie najmu?
  • Czy są znane rozwiązania wyrównujące szanse najemcy 
    w sporze z wynajmującym/zarządcą centrum handlowego?

Na takie m.in. pytania odpowiadali doświadczeni prawnicy reprezentujący najemców w procesie negocjacji umów najmu i sporach sądowych.
Seminarium było dedykowane osobom reprezentującym sieci handlowe m.in. prezesów, dyrektorów i managerów odpowiadających za rozwój 
i negocjacje umów najmu w centrach handlowych. 
Spotkanie - wyłącznie w gronie najemców, było wyjątkową okazją do swobodnej wymiany doświadczeń i najlepszych rozwiązań sprawdzonych 
w praktyce. 

Dziękujemy uczestnikom oraz prezenterom, 
Zarząd PSNPH 


© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.