Strona Główna

Aktualności 

zobacz wszystkieKontakt dla mediów

e-mail: biuro@psnph.pl

więcej...

W dniu 22 kwietnia 2015 w Warszawie odbyło się kolejne III Seminarium wyłacznie dla najemców...

czytaj więcej...


Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Ochrona interesów i praw Najemców korzystających z lokali w obiektach handlowych.
  2. Działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla Najemców i Wynajmujących lokali w obiektach handlowych w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.
  3. Informowanie o bezprawnych i niezgodnych z zasadą równości stron praktykach Wynajmujących wobec Najemców.
  4. Propagowanie dobrych praktyk handlowych w szczególności w zakresie stosunku najmu.
  5. Koordynacja działań Najemców oraz reprezentowanie Najemców w kontaktach z Wynajmującymi i innymi organami administracji publicznej.
  6. Wspieranie Rad Najemców lub innych zrzeszeń najemców w poszczególnych obiektach handlowych.
  7. Dbałość o przestrzeganie etyki i podnoszenie standardów we współpracy i codziennych kontaktach z Wynajmującymi.
  8. Opiniowanie nowych projektów.
  9. Wymiana doświadczeń, szkolenie i integracja członków organizacji Najemców.
  10. Tworzenie grup zakupowych m.in. w zakresie zakupu mediów, usług informatycznych, usług wykończenia wnętrz.
więcej...

   


© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.